انجام پروژه fluent

انجام پروژه fluent

انجام پروژه fluent
آموزش و انجام پروژه های مهندسی تبدیل انرژی و مهندسی شیمی
انجام پروژه مدلسازی fluent 
پشتیبانی تخصصی و ارتباط مستقیم با محققین مجرب
شماره های تماس :
44972298
44972580


آموزش نرم افزار تخصصی فلوئنت
انجام پروژه فلوئنت
طراحی و مدلسازی پروژه تبدیل انرژی و سیالات در نرم افزار fluent
انجام پروژه مهندسی مکانیک
انجام پروژه fluent در زمینه مبدلهای حرارتی
پروژه توربین گاز
انجام مدلسازی پروژه سیالات با نرم افزار fluent

انجام پروژه fluent  انقال حرارت در مبدل حرارتی پوسته لوله ای و مبدل های دو لوله ای با افزودن توربولاتور

پروژه فلوئنت در زمینه  فرایند مایع سازی گاز طبیعی

انجام مدلسازی fluent آب گرمکنهای خورشیدی صفحه تخت لوله خلا

بهینه سازی سیستم های ذخیره ی انرژی حرارتی خورشید با استفاده از مواد تغییر فاز دهنده

طراحی و بهینه سازی سیستم تولید هم زمان برق، حرارت و برودت برای ساختمان های مسکونی با استفاده از صفحات خورشیدی

بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای تولید هم زمان برق و حرارت(CHP)

بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای تولید سه گانه برق،حرارت و برودت(CCHP)

طراحی و بهینه سازی توربین های بادی مقیاس کوچک

طراح و بهینه سازی ساختمان های سبز و انرژی صفر

بهینه سازی بازدهی و مصرف انرژی در  سیستم تبرید جذبی با استفاده از نانو سیال ها

طراحی و بهینه سازی سیستم تولید بخار با استفاده از انرژی خورشیدی به منظور تزریق در چاه های نفت با هدف ازدیاد برداشت نفت

طراحی سیستم های خنک کن برای توربین های گازی و افزایش راندمان کاری آن ها

انجام پروژه تبدیل انرژی