بهینه سازی مصرف انرژی

انجام پروژه بهینه سازی

حرکت کشورها به سمت صنعتی شدن در ده های اخیر نیاز به انرژی را چندین برابر نموده است. با توجه به محدود بودن منابع سوخت فسیلی و بحران های انرژی که در ده های اخیر به خصوص سال 1973 میلادی رخ داد، قیمت حامل های انرژی به یکباره رشد چشمگیری پیدا کرد. به همین دلیل اغلب صنایع دنیا برای مقابله با این بحران دو راه کار عمده را در پیش گرفتند. اول بهینه سازی مصرف انرژی و دوم جایگزینی انرژی های نو با سوخت های فسیلی. این دو راهکار نه تنها می توانست پاسخی به افزایش قیمت و کاهش ذخایر سوخت های فسیلی باشد، بلکه می توانست در کاهش انتشار آلاینده های زیست محیطی و به خصوص گازهای گلخانه ای نیز بسیار موثر باشد. زیرا کشورهای صنعتی جهان طبق پیمان کیوتو موظف شدند که میزان انتشار گازهای آلاینده ی خود را ظرف مدت ده سال به میزان 5% کاهش داده و به کشورهای در حال پیشرفت نیز در این زمینه کمک کنند. به همین دلیل در چند ده ی گذشته پژوهش های بسیار در زمینه ی بهینه سازی مصرف انرژی و همچنین انرژی های نو صورت گرفته است.

آموزشیار نیز در زمینه بهینه سازی مصرف انرژی و طراحی سیستم های مبتنی بر انرژی های نو قادر به اجرا و پیاده سازی نرم افزاری پروژه های زیر می باشد:

·        بهینه سازی میزان انقال حرارت در مبدل های حرارتی پوسته لوله ای و مبدل های دو لوله ای با افزودن توربولاتور

·        بهینه سازی فرایند مایع سازی گاز طبیعی(LNG)

·        بهینه سازی آب گرم کن های خورشیدی صفحه تخت و لوله خلاء

·        بهینه سازی سیستم های ذخیره ی انرژی حرارتی خورشید با استفاده از مواد تغییر فاز دهنده

·        طراحی و بهینه سازی سیستم تولید هم زمان برق، حرارت و برودت برای ساختمان های مسکونی با استفاده از صفحات خورشیدی

·        بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای تولید هم زمان برق و حرارت(CHP)

·        بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای تولید سه گانه برق،حرارت و برودت(CCHP)

·        طراحی و بهینه سازی توربین های بادی مقیاس کوچک

·        طراح و بهینه سازی ساختمان های سبز و انرژی صفر

·        بهینه سازی بازدهی و مصرف انرژی در  سیستم تبرید جذبی با استفاده از نانو سیال ها

·        طراحی و بهینه سازی سیستم تولید بخار با استفاده از انرژی خورشیدی به منظور تزریق در چاه های نفت با هدف ازدیاد برداشت نفت

·        طراحی سیستم های خنک کن برای توربین های گازی و افزایش راندمان کاری آن ها

آموزشیار آماده ی همکاری با سازمان ها و صنایع مختلف در زمینه بهینه سازی مصرف انرژی و طراحی و بهینه سازی سیستم ها بر مبنای انرژی های نو می باشد.

انجام پروژه