انجام پروژه داده کاوی

انجام پروژه داده کاوی

انجام پروژه داده کاوی

داده کاوی یا data mining  ،دانش استخراج طلاعات از داده های بسیار زیاد می باشد.داده کاوی ،اطلاعات و داده ها را استخراج و مورد تجزیه تحلیل قرار می دهد.

مشاوره پروژه های داده کاوی

تحلیل داده ها

کدنویسی نرم افزاری جهت پردازش و داده کاوی

شماره های تماس :

44972298

44972580

داده کاوی،در مفهوم کلی استخراج داده های نهان از میان بانک های اطلاعاتی می باشد. اکثر شرکت‌ها،سازمانها و موسسات دارای حجم زیادی از اطلاعات هستند. تکنیک‌های داده‌کاوی به استخراج و تجزیه تحلیل این اطلاعات کمک می نماید.

داده کاوی به عنوان ابزاری برای کشف جرایم،پیش بینی رفتار مشتریان، ارزیابی میزان ریسک و فروش محصولات  و یا تشخیص بیماری و ...به کار می‌رود.معمولا جهت انجام پروژه های داده کاوی از نرم افزار متلب استفاده می شود هرچند که نرم افزارهای دیگری نیز در داده کاوی کاربرد دارند.بسیاری از شرکت های بزرگ مانند  IBMنیز نرم افزارهایی را جهت داده کاوی طراحی کرده اند.

کاربردهای داده کاوی در صنعت

به علت وجود داده های زیاد و دانش و اطلاعات کم در رابطه با داده های موجود به سراغ داده کاوی می رویم.داده کاوی در بسیار از صنایع و زمینه ها کاربرد دارد.به عنوان مثال:

کاربردهای داده کاوی  در علم پزشکی

 کاربردهای داده کاوی در بانکداری

کاربردهای داده کاوی در صنعت بیمه

داده کاوی مرتبط با وب و شبکه های اجتماعی

داده کاوی به تصمیم گیری،پیش بینی و دسترسی به اطلاعات ضروری کمک بسیاری می نماید.

برخی از پروژ ها وفرآیندهای قابل اجرا با تکنیک های داده کاوی:

پیدا کردن بازار هدف به وسیله  داده کاوی

بهره گیری از داده کاوی در یافتن الگوي خريد مشتري 

پروژه نرم افزاری داده کاوی

دسته‌بندي مشتريان بانک ها با استفاده از تکنیک های داده کاوی 

تحلیل نیازهای مشتریان و تشخيص محصولات مناسب براي دسته‌هاي مختلف مشتريان و شناسایی گرایش های آنان در خرید

تشخيص و تعیین و اولویت بندی  فاکتورهاي جذب مشتري

پیش بینی میزان خرید مشتریان از طریق داده کاوی

پيش‌بيني الگوهاي کلاهبرداري از طريق کارت هاي اعتباري و شناسایی جرایم مالی 

تشخيص مشتريان ثابت و دسته‌بندی و خوشه‌بندی مشتریان با توجه به رفتار مشابه آنها در زمینه بانکداری و بازپرداخت وام 

مدیریت ارتباط با مشتریان(بانک،بیمه و ...) و تدوین استراتژی بر اساس مشتریان هدف 

داده کاوی بانکها و بیمه

تحلیل اعتبار مشتریان بر اساس داده کاوی

تحلیل پاسخگویی مشتریان به ارائه خدمات جدید بانکی 

پیش بینی میزان خرید و استفاده از تسهیلات جدید

تحلیل ریسک و تخمین میزان امتیازات مشتریان بر اساس رفتار خرید 

پیش‌بینی میزان خسارت با استفاده از تکنیک های داده کاوی 

استخراج عوامل موثر در وفاداری مشتریان

شناخت نیازها و الگوهای خرید سرویس های بیمه‌ای توسط مشتریان 

داده کاوی پزشکی

پیش بینی و تحلیل ميزان موفقيت اعمال جراحي و تعيين ميزان موفقيت روشهاي درماني در برخورد با بيماري

تعیین میزان تاثیر دارویی خاص بر بیماری مورد مطالعه و تاثیرات احتمالی آن 

تحلیل و تشخیص بیماری با استفاده از داده های پزشکی مانند پیش بینی بیماری سرطان

کشف تقلب در سازمان ها با استفاده از داده کاوی

پیش بینی بازار فروش در آینده

 انجام پروژه