تولید و طراحی نرم افزار

طراحی و تولید نرم افزار,پیاده سازی سیستم های نرم افزاری سازمانی

آموزشیار با در اختیار داشتن نيرو هاي متخصص و مجرب و با بهره گيري از تکنولوژی های روز دنیا در زمینه توليد و طراحی نرم افزار و با به کارگیری سبک های نوین معماری نرم افزار با هدف ،ارتقای بهره وری سازمانها،تحقق سیاست های دولت الکترونیک و همگام سازی سازمان ها و شرکت های ایرانی با تکنولوژی های پیشرفته جهانی,خدمات با کیفیتی را به مخاطبان و مشتریان خود ارائه می دهد. بهره گیری از دانش متخصصان خبره در طراحی وپیاده سازی سیستم های نرم افزاری و برنامه نویسی را با ما تجربه کنید.

 

 طراحی نرم افزار سفارشی

 خدمات طراحی و تولید نرم افزار آموزشیاران شریف پویا:

 • طراحی و پیاده سازی سیستمهای اطلاعات بیمارستانی و کلینیکی (HIS)
 • تولید وطراحی نرم افزارهای کاربردی به سفارش مشتریان
 • طراحی و پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی مدیریت (MIS)
 • اجرا و پیاده سازی برنامه های کاربردی به سفارش مشتری با استفاده از سبکهای مختلف معماری نرم افزار
 • طراحی و پیاده سازی نرم افزاهای تحت وب
 • طراحی و پیاده سازی نرم افزار های مديريت مشتري (CRM)
 • طراحی نرم افزارهای حسابداری و مدیریت مالي
 • طراحی سیستم های مدیریت محتوا
 • طراحی سامانه های هوشمند
 • طراحی سیستم های نرم افزاری مدیریت پروژه
 • طراحی سیستم های مدیریت منابع سازمانی (ERP)

 

 

 

مراحل اجرای پروژه های طراحی نرم افزارهای سفارشی


نیازسنجی و شناسایی الزامات:در این مرحله نیازهای سازمان و شرکت سنجیده می شود و با توجه به وضعیت موجود در سازمان و نیازهای مدیران،مشاوره و نحلیل های تخصصی به کارفرما ارائه می گردد.

تحلیل و ایجاد زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری:سازمان یا شرکت در این مرحله از نظر برخورداری از امکانات نرم افزاری و سخت افزاری مورد بررسی قرار گرفته و زیرساخت های لازم جهت پیاده سازی  و اجرای اهداف فراهم می گردد.

طراحی و پیاده سازی :در این مرحله طراحی و پیاده سازی توسط متخصصین ما انجام می گردد

آموزش ونظارت:آموزش به بهره وران و کارکنان شرکت در استفاده از نرم افزار یا سخت افزار پیاده شده در سازمان و نظارت بر عملکرد و نحوه پاسخدهی سیستم طراحی شده یکی از مهمترین وظایف ما می باشد.

پشتیبانی:پس از پایان و انجام پروژه و پیاده سازی نهایی،ارائه خدمات پشتیبانی به کارفرما بنا به درخواست ایشان انجام می شود .رفع نواقص و ایراداتی که پس از گذشت زمان ایجاد می شوند ،شامل پشتیبانی کامل قرار خواهند گرفت.

 

 

v تولید و طراحی نرم افزار سازمانی,تولید و طراحی نرم افزار سازمانی تخصصی,تولید و طراحی نرم افزار سازمانی حرفه ای